Wybrane funkcje i nowości systemu web-car:

Zdalny odczyt danych tachografu

Prawo dotyczące używania tachografów cyfrowych, wymaga odczytywania danych z tachografów co najmniej raz na 90 dni oraz danych z karty kierowcy przynajmniej raz na 28 dni.

web-car umożliwia zdalny odczyt pamięci tachografu oraz karty kierowcy umieszczonej w tachografie.

Odczytane dane są szyfrowane i bezpośrednio przenoszone na nasze serwery, tym samym zapewniamy zgodność danych z obowiązującym rozporządzeniem (WE nr 561/2006).

Dane z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców muszą być przechowywane w formie elektronicznej na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci, w różnych miejscach, przez okres jednego roku. Pobrane pliki można ściągnąć z naszego serwera.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest potrzebny powrót samochodu do bazy w celu odczytania pamięci tachografu oraz kart kierowców poprzez zewnętrzne czytniki.

Zdalny odczyt nie wymaga ingerencji kierowcy i może się odbywać na włączonej stacyjce bez żadnych ograniczeń oraz przez 24h od wyłączenia zapłonu. Nie jest wymagane włożenie karty przedsiębiorstwa do tachografu w samochodzie.

Autoryzacja odbywa się zdalnie przy pomocy czytnika kart podłączonego do komputera użytkownika (w biurze firmy lub dowolnym innym miejscu z dostępem do Internetu).